kryczka-team.pl

Jakie mamy wartości? System wartości człowieka

sensotwórcze wartości

nothing, wrong, paradox-1394845.jpg

   System wartości człowieka 

   Czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie, w życiu podejmujemy decyzje w oparciu o wartości. W momentach wyboru to one wyznaczają nam kierunek. Każdy z nas ma pewną hierarchię wartości, którą się kieruje, nie zawsze zaś jest ona czymś uświadomionym. Tak jak w pewnych sytuacjach działamy z automatu nie zastanawiając się na źródłem reakcji; „tak po prostu mam”, „taki jestem”, „zawsze tak reaguję”, itd., tak dokonujemy w życiu wyborów niekoniecznie zastanawiając się nad wartościami pod wpływem których działamy – pewne rzeczy wydają nam się zbyt oczywiste.

   Jakie mamy wartości?

   Wartościami w życiu może być rodzina, zdrowie, miłość, wolność, rozwój, szacunek, dom, samochód, używanie życia, sex, prawda, przyjaźń, Bóg, sprawiedliwość, pokój, natura, itd.

   Z jednej strony mamy takie życie jakie mamy wartości, z drugiej takie mamy wartości jakie mamy życie.

   Co to oznacza? Właściwie wydaje się, że to jedno i to samo. Różnica polega jednak na tym na ile jesteśmy świadomi w wyborze własnych wartości.

   Przykładowo ktoś może dążyć do tego, aby jego życie było jak najbardziej przyjemne, otaczać
się ładnymi, przyjemnymi rzeczami, spędzać czas na „używaniu życia”, nie myśląc o tym, że właśnie to jest jego dominującą wartością.

   Ktoś inny może kierować się całkowicie świadomie wolnością i swoje wybory konfrontować właśnie z nią, tak aby mieć jej jak najwięcej, kreować swoje życie tak aby ją i w niej się realizować.

   To jest właśnie ta różnica; w drugim przypadku wybieramy coś co jest dla nas ważne i decydujemy się na realizację tego w życiu, w pierwszym nie zastanawiamy się nad tym co wybraliśmy – po prostu nasze życie pokazuje, że to realizujemy.

   Znajomość własnego systemu wartości

   Konsekwencje świadomości własnych wartości jest dość istotne. W przypadku, kiedy się nad tym nie zastanawiamy możemy uważać, że dana rzecz jest dla nas bardzo ważna a w rzeczywistości realizować coś zupełnie innego.

   Dlatego poukładanie sobie świata wartości daje nam poczucie jasności, możemy zobaczyć logikę swojej aktualnej sytuacji życiowej, dostajemy do ręki narzędzie, dzięki któremu sami możemy kreować siebie i swoje życie.

   Wartości w partnerstwie

   W przypadku par ma to również ogromne znaczenie. W przypadku „zbadania” swoich wartości jesteśmy w stanie określić, czy realizujemy wspólnie te same wartości, czy może raczej tak naprawdę każde z nas chce realizować w swoim życiu zupełnie inne rzeczy. Na przykład gdy rodzina jest najważniejsza dla obojga partnerów, może się okazać, że każdy rozumie tą wartość w tak odmienny sposób, że nic dziwnego, że trudno im się porozumieć. Niby obojgu chodzi o to samo, a jednak nie mogą się jakoś dogadać. Rozpoznanie nawzajem swych wartości otwiera pole do dyskusji, lepszego zrozumienia siebie nawzajem oraz możliwość zmiany.

   Trzy wymiary egzystencji

   Zwykle skupiamy się na dwóch obszarach naszej egzystencji; wymiarze fizycznym oraz psychicznym. Zadbanie o wymiar duchowy, do którego należy świat wartości, jest co najmniej równie ważne. Właśnie ten obszar często determinuje pozostałe dwa, chociaż tak rzadko mu się przyglądamy i bierzemy go pod uwagę.

   Reklama

   W naszej pracy oferujemy testy (skala preferencji wartości, wybór centralnych wartości) wraz z ich omówieniem, które pomagają nam określić bieżącą sytuację właśnie w tym egzystencjalnym obszarze. Pokazują nam co jest rzekome a co realnie funkcjonujące, skłaniają do refleksji i odkrycia siebie. I chociaż słowo „test” może kojarzyć się z diagnozą, która bywa czasem krzywdząca, test nooterapeutyczny nie diagnozuje, lecz określa nas w danej sytuacji życiowej pod względem naszego świata wartości. Jego interpretacja pozwala nam nabrać dystansu i sprawić, że odkryjemy pełniej swoją podmiotowość w życiu.

  Jeśli zainteresował Cię ten wpis i chciałbyś poukładać swój świat wartości skorzystaj z naszej oferty

Exit mobile version