You are currently viewing W jaki sposób rozwiązujemy konflikty

W jaki sposób rozwiązujemy konflikty

„Jeśli nie jesteś częścią rozwiązania, to jesteś częścią problemu” – H.J.Tillman

Konflikty można rozwiązywać na różne sposoby. Żyjemy w świecie, w którym powszechna jest dominacja i wynikająca z niej przemoc. Tą przemocą jest zmuszanie innych do posłuszeństwa. Tak wygląda system polityczny, zarządzanie w firmach, powszechny system edukacji. Tak wygląda sposób w jaki rozwiązujemy konflikty.

Wiemy co jest dobre dla innych, więc narzucamy im swoją rację. Mamy pewien porządek, który uważamy za słuszny, wiemy jak sprawy się mają i jak powinny się mieć. Problemem są tylko ci uciążliwi ludzie, którzy nie szanują tego porządku. Co z nimi zrobić? Kontrolować. Kontrolować poprzez karanie i nagradzanie. Za właściwe zachowanie nagradzamy, za niewłaściwe karzemy (do więzienia, do kąta). Kary powinny sprawić, aby winni pożałowali swoich czynów – to wydaje się sprawiedliwe. Ukarany w poczuciu winy, wstydu lub z obowiązku ostatecznie dostosuje się do reguł, które ustaliliśmy. W takim rodzaju myślenia zawszy istnieje podział na my i oni. My mamy rację, oni się mylą. Jest to podział na dobrych i złych, grzecznych i niegrzecznych, mądrych i głupich, tych którzy wiedzą i tych którzy są w błędzie, normalnych i nienormalnych, tych którzy rozumieją o co chodzi i tych idiotów, którzy nic nie rozumieją… Mamy obraz wroga, a z wrogiem się nie rozmawia, wroga się zwalcza lub się przed nim broni. Wygra ten kto ma większą władzę. I oczywiście każdy kto uważa takie podejście za słuszne ma rację, bo w tym systemie właśnie chodzi o to kto ma rację i o to kto jej nie ma. Jednak w wyniku takiego podejścia zawsze będą wygrani i przegrani. Ten sposób nie rozwiąże konfliktów tak aby wszyscy jego uczestnicy mieli zaspokojone potrzeby.

Najsmutniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że jesteśmy tak przesiąknięci takim sposobem myślenia, że często nie wyobrażamy sobie nawet innych możliwości na rozwiązywanie konfliktów.

Konflikt jest czymś naturalnym, czymś czego nie należy unikać, tłumić i zwalczać. Jest możliwością do pogłębienia relacji, do rozwoju, do wzbogacania życia.

W takim podejściu do konfliktu widzimy, że każdy chce zrealizować coś co jest dla niego bardzo ważne; jakąś wartość lub niezrealizowaną potrzebę. Spokój, wolność, bezpieczeństwo, współpracę, zrozumienie, akceptację, bycie wziętym pod uwagę, sens, szacunek, zaufanie, bliskość, szczerość. Te oraz inne wartości i potrzeby są wspólne wszystkim ludziom (zaspokojone lub nie). Nie da się im zaprzeczyć i nigdy nie są przyczyną sporów. Konflikty powstają na poziomie strategii – sposobów realizacji tego na czym nam zależy.

Ktoś kto jest głodny może zaspokoić swoją potrzebę tysiącami możliwych dań. Nie musi zjadać królika dziecka. Podobnie o każdą wartość i potrzebę można zadbać na wiele różnych sposobów. Pytanie brzmi: w jaki sposób możemy zrealizować to na czym nam zależy, tak aby jednocześnie wartości i potrzeby każdego z nas były wzięte pod uwagę? Tu powstaje pole dla naszej kreatywności. Szukanie konstruktywnych rozwiązań, a przede wszystkim otwartość na to, że po drugiej stronie są tacy sami ludzie jak my, którzy tak jak my mają swoje wartości, potrzeby i marzenia, są kluczem do przeobrażenia konfliktu w coś co wzbogaca wszystkich.

Podczas warsztatów, które prowadzimy inspirujemy do rozwiązywania konfliktów w inny sposób niż poprzez posłuszeństwo.

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz