be, being, presence-511557.jpg

Konsultacje

Pierwsze spotkanie ma na celu poznanie się i ustalenie dalszej współpracy.  Ewentualnie przekierowanie na innych specjalistów

consulting, information, conversation-2204252.jpg

Coaching/Terapia

Spotkania dążące do wyznaczonych celów, przyglądanie się bieżącym tematom. Zarówno dla młodzieży – w trudnym okresie dojrzewania, jak i dorosłych w trudnych sytuacjach życiowych  więcej

wartości w życiu człowieka32569.jpg

Oferta dla par

Wyjątkowa oferta dla par. Ustalenie hierarchii wartości mającej na celu odkrycie tego co parę łączy i gdzie para rozmija się w rozumieniu podstawowych rzeczy. więcej

terapia dla par olsztyn.jpg
be, being, presence-511557.jpg

Oferta dla firm

Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów wśród pracowników, nauka metod komunikacji służących porozumieniu, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, pomoc w usystematyzowaniu wartości przyświecających firmie, odnajdywanie głębszej motywacji do pracy – potrzeby, wartości. Cele: większa współpraca i kooperatywność członków firmy, większe zaangażowanie, nauka metod przekazywania i odbierania komunikatów w sposób ułatwiający chęć współpracy więcej

startup, meeting, brainstorming-594090.jpg

Warsztaty dla par

Warsztaty dla par mają za zadanie wzmocnić pary, pomagają odkryć to co łączy, pogłębia i wzmacnia relację. Część warsztatu dotyczy komunikacji NVC

couple, hug, happy-307924.jpg

Warsztaty dotyczące komunikacji

Warsztaty komunikacji interpersonalnej inspirowane m.in. metodami NVC, uczące jak wykorzystywać konkretne narzędzia dla lepszej komunikacji w każdej relacji. Warsztaty mogą być dedykowane dla określonej grupy: dla rodziców, w pracy, dla uczniów, nauczycieli, młodzieży 

unity, community, union-1767694.jpg

Mediacje

Spotkania prowadzone przez dwóch mediatorów. W pierwszym etapie z każdą ze stron, następnie wspólnie

appointment, meeting, lamp-1996116.jpg

Sensowne piątki

Trzygodzinne spotkanie mające na celu eksplorację i pogłębianie konkretnego tematu: wartości, potrzeby, np. akceptacji, wolności i odpowiedzialności, wdzięczności. Zajęcia dla każdego kto chce zgłębiać temat wartości, potrzeb, rozwoju, komunikacji NVC. Można dołączyć w każdej chwili.

rafting, extreme sport, inflatable boat-1259609.jpg