Site icon kryczka-team.pl

Rozwiązywanie konfliktów; strategie, metody, przyczyny

„Jeśli nie jesteś częścią rozwiązania, to jesteś częścią problemu” – H.J.Tillman

  Różne metody rozwiązywania konfliktów.

   Żyjemy w świecie, w którym powszechna jest dominacja i wynikająca z niej przemoc. Tą przemocą jest zmuszanie innych do posłuszeństwa. Tak wygląda system polityczny, zarządzanie w firmach, powszechny system edukacji. Tak najczęściej wygląda sposób w jaki rozwiązujemy konflikty.

Kto ma rację? Kontrola za pomocą kary i nagrody

   Wiemy co jest dobre dla innych, więc narzucamy im swoją rację. Mamy pewien porządek, który uważamy za słuszny, wiemy jak sprawy się mają i jak powinny się mieć. Problemem są tylko ci uciążliwi ludzie, którzy nie szanują tego porządku. Co z nimi zrobić? Kontrolować. Kontrolować poprzez karanie i nagradzanie. Za właściwe zachowanie nagradzamy, za niewłaściwe karzemy (do więzienia, do kąta).

Wina i wstyd

  Kary powinny sprawić, aby winni pożałowali swoich czynów – to wydaje się sprawiedliwe. Ukarany w poczuciu winy, wstydu lub z obowiązku ostatecznie dostosuje się do reguł, które ustaliliśmy. W takim rodzaju myślenia zawszy istnieje podział na my i oni. My mamy rację, oni się mylą. Jest to podział na dobrych i złych, grzecznych i niegrzecznych, mądrych i głupich, tych którzy wiedzą i tych którzy są w błędzie, normalnych i nienormalnych, tych którzy rozumieją o co chodzi i tych idiotów, którzy nic nie rozumieją…

Obraz wroga

   Mamy obraz wroga, a z wrogiem się nie rozmawia, wroga się zwalcza lub się przed nim broni. Wygra ten kto ma większą władzę. I oczywiście każdy kto uważa takie podejście za słuszne ma rację, bo w tym systemie właśnie chodzi o to kto ma rację i o to kto jej nie ma. Jednak w wyniku takiego podejścia zawsze będą wygrani i przegrani. Ten sposób nie rozwiąże konfliktów tak aby wszyscy jego uczestnicy mieli zaspokojone potrzeby.

   Najsmutniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że jesteśmy tak przesiąknięci takim sposobem myślenia, że często nie wyobrażamy sobie nawet innych możliwości na rozwiązywanie konfliktów.

Konflikt jako szansa na pogłębienie relacji

   Konflikt jest czymś naturalnym, czymś czego nie należy unikać, tłumić i zwalczać. Jest możliwością do pogłębienia relacji, do rozwoju, do wzbogacania życia.

Ważne są potrzeby i wartości

   W takim podejściu do konfliktu widzimy, że każdy chce zrealizować coś co jest dla niego bardzo ważne; jakąś wartość lub niezrealizowaną potrzebę. Spokój, wolność, bezpieczeństwo, współpracę, zrozumienie, akceptację, bycie wziętym pod uwagę, sens, szacunek, zaufanie, bliskość, szczerość. Te oraz inne wartości i potrzeby są wspólne wszystkim ludziom (zaspokojone lub nie). Nie da się im zaprzeczyć i nigdy nie są przyczyną sporów. Konflikty powstają na poziomie strategii – czyli sposobach realizacji tego na czym nam zależy.

Szukanie rozwiązań

   Ktoś kto jest głodny może zaspokoić swoją potrzebę tysiącami możliwych dań. Nie musi zjadać królika dziecka. Podobnie o każdą wartość i potrzebę można zadbać na wiele różnych sposobów. Pytanie brzmi: w jaki sposób możemy zrealizować to na czym nam zależy, tak aby jednocześnie wartości i potrzeby każdego z nas były wzięte pod uwagę? Tu powstaje pole dla naszej kreatywności. Szukanie konstruktywnych rozwiązań, a przede wszystkim otwartość na to, że po drugiej stronie są tacy sami ludzie jak my, którzy tak jak my mają swoje wartości, potrzeby i marzenia, są kluczem do przeobrażenia konfliktu w coś co wzbogaca wszystkich.

  Jeśli zainteresował Cię ten wpis i chciałbyś nauczyć się rozwiązywać konflikty w sposób który Cię wzbogaci skorzystaj z naszej oferty

Exit mobile version