You are currently viewing Sensowne piątki: Akceptacja

Sensowne piątki: Akceptacja

Chodźcie poeksplorować trochę w najbliższy piątek:-)

To spotkanie pod hasłem AKCEPTACJA.

Intencją spotkania jest to, abyśmy pogłębili tę wartość w sobie. Dlatego proponujemy doświadczanie i eksplorowanie na kilka sposobów tej wartości i analizowanie różnych poziomów akceptacji.

Propozycja powstała dla osób, które chcą przyjrzeć się ważnym jakościom w swoim życiu, pogłębiać swoje rozumienie komunikacji bez przemocy i praktykować empatyczne słuchanie w otoczeniu osób o podobnych potrzebach.

Spotkania odbywać się będą w wybrany jeden piątek każdego miesiąca. Proponujemy aby każde wydarzenie zawierało obszary z takich dziedzin jak: Nooterapia, Focusing, Zencoaching, Nonviolent Communication Marshalla Rosenberga oraz z inspiracji dotyczących koncepcji człowieka, jako tego, który z natury chce łączyć się z życiem i przyczyniać się do wzbogacania życia innych.

Podczas tego spotkania będziemy mogli doświadczyć mocy bycia wysłuchaną /wysłuchanym w sposób, który dla wielu w życiu codziennym nie wydarza się nazbyt często – to jest w otwartej, nieoceniającej, pełnej życzliwości przestrzeni, w której nikt Ci nie przerywa, nie komentuje Twoich słów, czy też nie udziela Ci dobrych rad.

Jeżeli spotkanie to ma dla Ciebie wartość, prosimy o dobrowolną wpłatę w wysokości 50 zł lub 70 zł, lub 100 zł, lub innej kwoty, która pozwoli nam na kontynuowanie podobnych wydarzeń oraz wesprze działania ponad 100 – letniej organizacji pomagającej setkom rodzin w naszym regionie. Możliwość płatności na konto: mBank 85 1140 2004 0000 3902 7479 9683 lub na miejscu podczas wydarzenia.

Fakturę na firmę/organizację? -napisz o tym i podaj NIP. Miejsce spotkania: ul. Panasa 1a /18 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci WMOR w Olsztynie, Data: 18.02. 2022, Godzina: 18:30 – 21.30

Kolejne daty spotkań ustalane będą podczas wydarzenia. Ilość miejsc ograniczona. Z wszelkimi pytaniami zapraszamy do kontaktu: Tel. Ania: 535 996 108, e-mail: maciej.kryczka@gmail.com

Rezultaty, których nam wszystkim życzymy:

– zmiana w relacjach

– możliwość ćwiczenia i doświadczania komunikacji empatycznej

– możliwość ćwiczenia w docieraniu do swoich potrzeb

– wiedza jak prawdziwie wysłuchać drugą osobę

– pogłębianie szczerego wyrażania swoich uczuć i potrzeb

– pielęgnowanie własnego spokoju potrafiąc lepiej zrozumieć siebie i innych

– likwidowanie potencjalnych barier w komunikacji

– poznanie i ćwiczenie narzędzi przydatnych podczas słuchania, wyrażania siebie oraz okazywania empatii sobie i innym

Dodaj komentarz