You are currently viewing Sensowne piątki: WOLNOŚĆ

Sensowne piątki: WOLNOŚĆ

To spotkanie pod hasłem: WOLNOŚĆ

Intencją spotkania jest to, abyśmy pogłębili tę wartość/potrzebę w sobie. Dlatego proponujemy doświadczanie i eksplorowanie na kilka sposobów tej wartości/potrzeby i analizowanie różnych poziomów wolności.

Propozycja powstała dla osób, które chcą przyjrzeć się ważnym jakościom w swoim życiu, pogłębiać swoje rozumienie komunikacji bez przemocy i praktykować empatyczne słuchanie w otoczeniu osób o podobnych potrzebach.

Podczas tego spotkania będziemy mogli doświadczyć mocy bycia wysłuchaną /wysłuchanym w sposób, który dla wielu w życiu codziennym nie wydarza się nazbyt często – to jest w otwartej, nieoceniającej, pełnej życzliwości przestrzeni, w której nikt Ci nie przerywa, nie komentuje Twoich słów, czy też nie udziela Ci dobrych rad.

Jeżeli spotkanie to ma dla Ciebie wartość, prosimy o dobrowolną wpłatę w wysokości 50 zł lub 70 zł, lub 100 zł, lub innej kwoty, która pozwoli nam na kontynuowanie podobnych wydarzeń oraz wesprze działania ponad 100 – letniej organizacji pomagającej setkom rodzin w naszym regionie. Możliwość płatności na miejscu podczas wydarzenia (rekomendowane) lub na konto:

mBank 85 1140 2004 0000 3902 7479 9683.

Fakturę na firmę/organizację? -napisz o tym i podaj NIP. 

Miejsce spotkania: ul. Panasa 1a /18 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci WMOR w Olsztynie, 

Data: 18.02.2022, Godzina: 18:30 – 21.30

 Ilość miejsc ograniczona.

 Z wszelkimi pytaniami zapraszamy do kontaktu: kontakt

Rezultaty, których nam wszystkim życzymy: 

– zmiana w relacjach

– możliwość ćwiczenia i doświadczania empatycznej komunikacji 

– możliwość ćwiczenia w docieraniu do swoich potrzeb

– wiedza jak prawdziwie wysłuchać drugą osobę

– pogłębianie szczerego wyrażania swoich uczuć i potrzeb

– pielęgnowanie własnego spokoju potrafiąc lepiej zrozumieć siebie i innych

– likwidowanie potencjalnych barier w komunikacji

– poznanie i ćwiczenie narzędzi przydatnych podczas słuchania, wyrażania siebie oraz okazywania empatii sobie i innym

Spotkania odbywać się będą w wybrany jeden piątek każdego miesiąca. Proponujemy aby każde wydarzenie zawierało obszary z takich dziedzin jak: Nooterapia, Focusing, Zencoaching, Nonviolent Communication Marshalla Rosenberga oraz z inspiracji dotyczących koncepcji człowieka, jako tego, który z natury chce łączyć się z życiem i przyczyniać się do wzbogacania życia innych.

ZAPRASZAMY

Dodaj komentarz