Wypalenie zawodowe, konflikty w miejscu pracy, kontakt z klientem, jak postępować z uczniami. Zindywidualizowana oferta dla instytucji, które maja na celu poprawienie komunikacji, nauczenie się samodzielnego rozwiązywania konfliktów, pomoc w przypadku braku motywacji i wypalenia zawodowego. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz ustalić co będzie najbardziej odpowiednie dla twojego miejsca pracy.

Zajęcia w formie dialogu z młodymi ludźmi na tematy: potrzeb, wartości i sensu. Warsztaty uwrażliwiają młodych ludzi na konflikty i problemy własne oraz innych. Poruszają m.in. tematy: Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?, Jak rozwiązywać konflikty?, Skąd brać motywację?