Nauka metod komunikacji służących porozumieniu, czyli efektywnej komunikacji

Jeśli firma szuka rozwiązania długoterminowego którego celem jest polepszenie relacji i komunikacji w pracy i wyposażeniu współpracowników w narzędzia za pomocą których sami będą potrafili rozwiązywać konflikty, a przede wszystkim dzięki którym komunikacja pomiędzy nimi nie będzie ich generować. Szkolenie zawiera takie elementy jak:

 1. Wprowadzenie w komunikację interpersonalną, integracja, rozpoznanie potrzeb
 1. Komunikacja interpersonalna

 – model Thuna

– model wpływu na zachowania – konspekt własny na podstawie piramidy Diltsa

 1. Komunikacja na podstawie M. Rosenberga (NVC)

– Wizja człowieka – koncepcje, badania, turkusowa organizacja

– Blokady komunikacyjne

– Fakty/spostrzeżenia i interpretacje

– Emocje/uczucia – ich źródło

– Potrzeby a strategie

– Prośby – jak budować komunikat zrozumiały, jasny oraz mieć pewność, że został tak zrozumiany jak sobie tego życzyliśmy

– Budowa pełnego komunikatu

– Odmawianie, stawianie granic

 1. Podsumowanie

W trakcie zajęć oprócz esencjonalnych wprowadzeń teoretycznych działamy w ćwiczeniach.

Ćwiczenia mają na celu praktyczne doświadczenie aktywnego słuchania, odkrywania własnych potrzeb i wartości, pracy na potencjale grupy – na przykładach z życia uczestników wprowadzamy praktyczne zastosowanie komunikacji interpersonalnej.

Cel szkolenia

Celem usługi jest wyposażenie uczestników w narzędzia ułatwiające współpracę w każdej relacji, wiedzę z zakresu psychologii człowieka dotyczącej potrzeb, motywacji i tego co wpływa na zachowanie, praktyczne doświadczenie metod ułatwiających kontakt z innymi oraz samym sobą wpływających na lepsze zrozumienie i bardziej satysfakcjonujące relacje w pracy i życiu prywatnym.

Powyższy przykład szkolenia to 14 godzin (po 45 min) szkolenia

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, pomoc w usystematyzowaniu wartości przyświecających firmie, odnajdywanie głębszej motywacji do pracy – potrzeby, wartości. Cele: większa współpraca i kooperatywność członków firmy, większe zaangażowanie.

Przykładowy program zajęć dotyczący wypalenia zawodowego:

 1. Wprowadzenie do wypalenia zawodowego, integracja, rozpoznanie potrzeb i oczekiwań grupy
 2. Przedstawienie modelu wpływu na zachowania – konspekt własny na podstawie piramidy Diltsa
 3. Ćwiczenia – cele i oczekiwania w pracy zawodowej
 4. Ćwiczenia – warunki wpływające na wypalenie zawodowe
 5. Podsumowanie ćwiczeń. Na co nie mamy wpływu? Na co mamy wpływ? Przedstawienie narzędzi psychologicznych poszerzających perspektywę wyboru w sytuacjach, na które nie mamy wpływu
 6. Ćwiczenia logodramy mające na celu nabranie dystansu do własnego życia
 7. Ćwiczenia dotyczące wartości i potrzeb
 8. Test/ćwiczenie pomagający określić życiowe priorytety
 9. Podsumowanie, rezultaty, praca z potrzebami grupy

Program warsztatu dostosowujemy w zależności do potrzeb i możliwości firmy. Optymalna ilość osób biorących udział w zajęciach to 8-12, czas to minimum 16 godzin dydaktycznych (1h=45minut)

Zapraszamy do kontaktu i współpracy