Spotkania dążące do wyznaczonych celów, przyglądanie się bieżącym tematom. Zarówno dla młodzieży – w trudnym okresie dojrzewania, jak i dorosłych w trudnych sytuacjach życiowych.

Młodzież:

depresja związana z zagubieniem, brakiem kierunku w życiu, brakiem sensu

lęki społeczne

izolacja

– „wypalenie uczniowskie” – niechęć do szkoły

– problemy z określeniem własnej tożsamości

– chęć lepszego zrozumienia  i poukładania sobie „siebie” i „świata”

konflikty rodzinne

– konflikty rówieśnicze

Dorośli:

– poczucie pustki i braku sensu

– sytuacje kryzysowe

wypalenie zawodowe

– wypalenie rodzicielskie

konflikty rodzinne

Pracujemy nad lepszym zrozumieniem własnych potrzeb, emocji/uczuć i wartości. Pomagamy zrozumieć mechanizmy wewnętrznego funkcjonowania oraz komunikacji z innymi. Pracujemy m. in. w duchu komunikacji NVC, terapii egzystencjalnej (logoterapia V. Frankla) oraz bazując na  własnym wieloletnim doświadczeniu współpracy z dorosłymi i młodzieżą.